GP Anlæg hjælper med dit nye haveanlæg!

Mekanisk renholdelse af skovrejsning

Vi fjerner ukrudt og holder skovområder rene

Når man rejser ny skov, skal man sørge for at holde området rent og bekæmpe det ukrudt, der vokser frem. Hvis skovrejsningen er opført med tilskud efter gældene regler fra 2019, er det ikke tilladt at bruge kemi til at holde ukrudtet nede - og derfor er der behov for mekanisk renholdelse af skovrejsning. Mekanisk renholdelse dækker over at bekæmpe ukrudtet med maskiner, såsom harve og fræsere.

I TJensen Service sørger vi for mekanisk renholdelse af både små og store skovområder. Vi bruger tallerkenharve og gåsefodsharve, og vi udvider stadig vores udvalg af maskiner.

Hvorfor er ukrudt et problem for nye skovplanter?

Hvis man ikke holder nyplantede skovområder rene kan det føre til vækst og spirring af en masse ukrudt. Det er et problem for de spirende træer, da ukrudtet konkurrerer med dem om vandet og næringsstofferne i jorden. Jo mere ukrudt man lader vokse, jo mere konkurrence er der om ressourcer, hvilket kan skade træets vækst, og i værste tilfælde helt stoppe den.

Kontakt os
Nyt skovareal klar til mekanisk renholdelse af skovrejsning

Skovområder skal renholdes efter behov

Nyplantet skov bør typisk renholdes i ca. to til tre år efter plantning, dog afhænger det af omstændighederne. Nogle gange kræver det mere tid og andre gange mindre. Selve renholdelsen foretages i vækstperioden fra foråret til slutningen af sommeren - fra marts/april til omkring september eller oktober, alt efter vejret.

Den mekaniske renholdelse skal udføres løbende og efter behov i vækstperioden. Det er bedre at være på den sikre side, da hyppig renholdelse er med til at give skovplanterne bedre vækstforhold.

Vi bruger specialmaskiner

Med vores specielle 100 cm eller 120 cm tallerkenharve løser vi i TJensen Service de opgaver, som andre fræsningsmaskiner kan have problemer med. Fordelen ved vores tallerkenharve er: 

  • Den tager én række af gangen og undgår skader på træerne
  • Den er relativt lille, så den kan den komme ud i hjørnerne
  • Maskinen er generelt mere manøvrerbar

Ud over vores tallerkenharve bruger vi også en gåsefodsharve til mekanisk renholdelse af skovrejsning, mens planterne stadig er små, da den kan tage to rækker af gangen. Vi er også i gang med at opbygge en gåsefodsharve, der kan tage tre til fire rækker ad gangen.

En tallerkenharv der er i gang med mekanisk renholdelse af skovrejsning

Få en uforpligtende snak om renholdelse af skov

Hvis i har et skovareal som snart har brug for renholdelse og ukrudtsbekæmpelse, eller i er i gang med at planlægge at rejse ny skov, så tag kontakt til os. Så kan vi vurdere, hvor stor opgaven er, hvad den drejer sig om og give jer et par råd. Derefter kan vi give jer et uforpligtende tilbud på mekanisk renholdelse af jeres skovrejsning.

Forbehold i tilfælde af uheld

Når TJensen Service udfører mekanisk renholdelse af skovrejsning, frasiger vi os ansvaret for eventuelle skader på installationer og andet uforudset materiel eller bevoksning, som grundejer ikke på forhånd har informeret om.

Ligeledes er det grund- eller skovejers pligt at oplyse om eventuelle skel eller andet, som vi skal være opmærksomme på, når vi udfører opgaven. Det drejer sig blandt andet om:

  • Fredninger af områder eller lokale dyr
  • Natura 2000-områder
  • Områder beskyttet at naturbeskyttelsesloven § 3
Fladt skovareal som skal renholdes